bağıntı

[Alm. Relation, Beziehung] [Fr., İng. relation] [Lat. relatio] [es. t. izafet]

1- Bir düşünce edimi içinde ardarda gelen iki ya da daha çok şey arasında bulunan birlik, bağlılık, birliktelik gibi ilişkiler bütünü. (Ör. nedensellik bağıntısı, karşılıklılık bağıntısı, benzerlik bağıntısı vb.)

2- (Aristoteles'te) On kategoriden birdi: Bir başka şeyle bağlantı içinde kavranılan şey.

3- (Kant'ta) Düşünmemizin bağlayıcı, birleştirici edimlerinden olan dört büyük kategoriden biri. Bağıntı kategorisi üç bölüme ayrılır: töz-ilinek; neden-etki; etki-tepki.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....