bağlam ilkesi

Her şeyin bir → bağlam içinde olması, her şeyin birbiriyle bağlantı içinde bulunması ilkesi. 

// Bağlam ilkesi mantıksal ilke olarak, düşünme ediminin mantıksal bir düzen içinde gidişini; varlıkbi- limsel ilke olarak bütün var olanların birbiriyle bir bağlantı içinde bulunduğunu gösterir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....