bağlam

[Alm. Zusammenhang, Kohärenz] [Fr. cohérence] [İng. coherence, consistancy] [Lat. cahaerentia: cohaerare = ... ile bağlı olmak] [es. t. insicam]

Bir düşüncenin, bir yapıtın, bir öğretinin bölümleri arasındaki çelişmeye yer vermeyen bağlantı.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....