bağlılaşık

[Alm. korrelativ] [Fr. corrélatif] [İng. correlative] [es. t. mütenasip, mütenazır]

Biri ötekine bağlı olarak var olan, biri olmadan öteki düşünülemeyen iki şeyin, bu ilişki yönünden durumu. (Ör. Neden-etki, alıcı-satıcı, araç-erek, sıcak-soğuk, yüksek-alçak vb.)

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....