Bakunin, Mihail Alexandroviç

Bakunin, Mihail Alexandroviç

1814-1876 yılları arasında yaşamış olan Rus ihtilâlcisi ve anarşizm olarak bilinen siyasî hareketin kurucusu. Bakunin'in en temel amacı, siyasî iktidar ve ekonomik gücün ademî merkezileşmesi ve devlet gücünün yıkılması olmuştur.

Yaşamın kaçınılmaz bir yanılgılar dizisinden, bir vicdan azabı yığınından başka bir şey olmadığını savunan Bakunin, bir Tanrı icadı olan devletin insanı ezen en önemli güç, ezilen kitlelerin bilincinin kötü bir eseri olan dinin kolektif bir delilik, ve kilisenin de, çatısı altında ezilen kitlelerin günlük dertlerini unutmaya çalıştıkları kutsal bir taverna olduğunu öne sürmüştür.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....