Barbara

Tasımın birinci şeklinin (figürünün) birinci kipi (modusu). Öncüller ve sonuç, tümel evetleyicidir.
Formülü:
Bütün M 1er P dir.
Bütün S 1er M dir.
Öyleyse Bütün S 1er P dir.
 
Klasik mantıkta önermeler dört öbeğe ayrılır:
A = Tümel evetleyici (Bütün S 1er P dir).
E = Tümel değilleyici (Hiçbir S, P değildir.)
İ = Tikel evetleyici (Bazı S 1er P dir.)
O = Tikel değilleyici (Bazı S 1er P değildir.)

Bu durumda yukarıki formül A ünlülerine ünsüzler eklenerek Barbara biçiminde dile getirilmiştir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....