beğeni

[Alm. Geschmack] [Fr. goût] [İng. taste] [Lat. gustus] [es. t. zevk]

1- Kesin, güvenilir, ince ayrımlara varan bir duyguya dayanan estetik yargılama ve değerleme gücü; güzeli çirkinden ayırma yetisi.

2- Estetik duyumlamanın öznel-kişisel rengi ve belirliliği. ("Beğeniler üzerine tartışılmaz").

3- Özellikle modada kendini gösteren, toplumlara ya da çağlara ilişkin, bireyüstü ortak değerleme eğilimi.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....