belirlenmezcilik

[Alm. Indeterminismus] [Fr. indéterminisme] [İng. indeterminism] [Lat. in-de-terminare = sınırlanmama, belirlenmeme] [es. t. laicabiye]

1- (Genel olarak) Nedensellik yasasına bağlı olmayan, bir nedene bağlanmayan olay ve durumların da bulunduğunu öne süren görüş.

2- (Özellikle ahlak felsefesinde) İnsan istencinin hiçbir koşula bağlı olmadığını, içinde bulunduğu koşullarla belirlenmediğini, insanın → özgür istencinin nedensellik yasasına bağlı olmadığını savunan görüş.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....