belirsiz

[Alm. indefinit, unbestimmt] [Fr. indéfini] [İng. indifinite] [Lat. in- definitus] [es. t. gayr-i muayyen]

1- Sonu nereye varacağı bilinmeyen, böylece sonlu mu sonsuz mu olduğu üzerinde bir şey söylenemeyen dizi.

2- Verilmiş bir terimin yalın ve salt değillenmesiyle kurulmuş kavram (ör. insan-olmayan).

3- Bir yargıda ya da yargıyı dile getiren önermede önermeyi oluşturan öğelerin anlamca belgin olmayışı. (Ör. "Rektör, düzeltim tasarısına karşı çıktı." önermesinde, hangi rektör, hangi tasarı, belirsizdir.) bkz. genel.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....