belitsel dizge

[Alm. Axiomatik] [Fr. axiomatique] [İng. oxiomatics]

1- Tümdengelimli dizgelerde, bütün dizgenin temelinde bulunan ve bütün önermelerin tanıtlanması için gerekli olan, ama kendileri tanıtlanamayan önermelerin bütünü. (Eskiden matematikte bunlar — belit (aksiyom), — koyut (postulat) ve — tanım diye üç ayrı türden önerme olarak kabul edilirdi.)

2- (Bilim olarak) Bir bilimde ya da bilimler öbeğinde belitleri araştıran ve bir dizge içinde toplayan dal.

3- (Modern mantıkta) Matematiğe mantıksal temel koyma denemesi.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....