ben

[Alm. Ich] [Fr. moi] [İng. myself] [Lat. ego] [es. t. ene]

1- Bilinçli bireyin kendini başkalarından ayırmasını dile getiren sözcük.

2- Bilinç edimlerinin taşıyıcısı. (Ör. Descartes'ta düşünen varlık, düşünen töz; Hume'da tasarımlar demeti.)

Yazar : Yazılıyor...Cemzade KADER (Karamanoğlu Mehmet Bey Ünive