benzerlik

[Alm. Ähnlichkeit] [Fr. ressemblance] [İng. resemblance, likeness, similarity] [es. t. müşabehet, teşabüh]

Birbirinden ayrı olan şeylerin birçok belirtilerde uyuşması durumu.

// Benzerliğin eşitlikten ayrılığı, eşitlikte bütün belirtilerin uyuşmasıdır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....