benzeşim

[Alm., Fr. Analogie] [İng. analogy] [Yun. analogia] [es. t. temsil]

1- (Eukleides'te) iki ya da daha çok çift terimleri ikişer ikişer birleştiren ilişkinin özdeşliği; özellikle: matematik oranlar.

2- (Aynı anlamda, ama somut olarak) Aralarında aynı bağıntı bulunan terimler dizgesi.

3- İki oranın benzerliği, eşitliği.

4- Birbirine — benzeşen organların ilişkisi. (Ör. insanda kolun kuşun kanadına benzer oluşu.)

5- Genel görünüşünde birbirine benzemeyen ve aynı kavram altına konamayan şeyler arasında az ya da çok uzaktan benzerlik.Birçok belirtilerde uygunluk.

6- Benzerliği bilgi ilkesi ve kaynağı olarak kullanma. (Ör. Benzerliklere dayanarak çıkarım yapma.)

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....