Berdyayev, Nikolai

1874-1948 yıllan arasında yaşamış çağdaş Rus düşünürü. Felsefede mantıksal ve rasyonel yöntemler yerine, sistematik olmayan, gizemli anlatım biçimlerinden yana olan Berdyayev, hakikatlerin, rasyonel araştırmanın değil de, 'tinin aşkın dünyasından sızan bir ışığın ürünü' olduklarını, insanın büyüklüğünün de, bu tinsel dünyadan ve tanrısal yaratma yeteneğinden pay almasından kaynaklandığını savunmuştur.

Düşüncesi daha çok dinsel bir metafizikten meydana gelen Berdyayev'e göre, varlığın temelinde, kendisinin ungrund adını verdiği, Aristoteles’in ilk maddesine benzer olan şey vardır. Ona göre, ungrund varolmamakla birlikte, varlığın imkânı olmak anlamında varlıktan önce olmak durumundadır Yalnızca potansiyel olan varoluştan ayrı olarak, aktüel varoluş belirsiz bir kaos olmadığına göre, saf imkânı belirleyen, bir ilk yaratıcı eylemin var olması gerekir. Berdyayev’e göre, işte bu, Tanrı’nın eylemi olmak durumundadır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....