Berlin, Isaiah

Çağdaş İngiliz ahlâk ve siyaset felsefecisi.
Berlin, değerlerin yer, zaman ve toplumsal koşullar tarafından belirlendiğini savunan Marksist görüşe karşı çıkarak, determinist öğretilere karşı tavır almış ve ahlâkî değerlerin, ve insanın sorumluluğuyla özgürlüğünü korumanın önemini vurgulamıştır.

Yazar : Yazılıyor...Mete Han ARITÜRK (Dokuz Eylül Üniversitesi)