biçimbilim

[Alm., Fr. Morphologie] [İng. morphology] [Yun. morphe = biçim; logos = bilim] [es. t. mebhas-ül-eşkâl, morfoloji]

Varlıkların, özellikle canlıların yapılarını ve gelişimlerindeki biçimlenmeyi inceleyen bilim.

// Biçimbilim tinsel ve kültürel alana da uygulanır; örneğin Spengler kültür v.e tarih felsefesi çalışmalarını "dünya tarihinin biçimbilimi" olarak adlandırır. Frobenius vb.leri kültür biçimbilimi'nin sözünü ederler.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....