bilgelik

[Alm. Weisheit] [Fr. sagesse] [İng. wisdom] [Lat. sapientia] [Yun. sophia] [es. t. hikmet]

1- Geniş anlamıyla bilgi demektir. Bu bağlamda: Bilmenin ereği, bilmenin eksiksiz oluşu.

2- Kendini tanımanın bilgisi. (Özellikle Sokrates'te karşımıza çıkar: Bir şey bilmemenin bilgisi gerçek bilginin kaynağıdır; bilgi de erdeme götüren yoldur.)

Yazar : Yazılıyor...Aylin Çankaya (Manisa Celâl Bayar Üniversit