bilgi kuramı

[Alm. Erkenntnistheorie] [Fr. théorie de la connaissance, gno- séologie] [İng. theory of knowledge, epistemology] [es. t. marifet nazariyesi]

1- (Geniş Anlamda) Bilgi olayını betimleyerek, çözümleyerek açıklayan; mantığı, ruhbilimi, toplumbilimi, tarihi, dirimbili- mi, fizikötesini kuşatan — bilgi öğretisi.

2- (Dar anlamda) Bilgi eleştirisi; bir yandan bilginin özünü, ilkelerini, yapısını, kökenini, kaynağını; öte yandan bilginin yöntemini, geçerliliğini, koşullarını, olanak ve sınırlarını araştıran felsefe dalı.

// Sorun koyma biçimi olarak çeşitli doğrultularda öteden beri var. Bilginin kaynağı ve geçerliliği üzerine — usçuluk, — deneycilik, — eleştiricilik, — sezgicilik vb. kuramlar; bilgi konusunün çeşitli açılardan ele alınışına göre de — gerçekçilik — idealizm vb. kuramlar ortaya atılmıştır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....