bilgi sorunu

[Alm. Erkenntnisproblem]

1- (Geniş anlamda) Bilmenin (bilginin) özü, oluşu ve olanağına ilişkin bütün (fizikötesi, varlıkbilimsel, ruhbilimsel ve toplumbilimsel) soruları kapsayan sorun.

// Özellikle bilginin kaynağı ve değeri üzerinde durur. Bilginin kaynağına ve başarısına ilişkin soruları kapsar. (Bilginin kaynağını usçular us, deneyciler deney, duyumcular duyumlar olarak görürler; bilginin değeri konusunda ise dogmacılarla kuşkucular; nesnelcilerle öznelci- ler; saltıkçılarla göreciler karşıtlık içindedir.)

2- (Dar anlamda) Bilgiyi, özne ile nesne arasında kendine özgü bir ilişki olarak ele alan anlayış.

// Ruhsal bilme sürecini, bilginin oluşumunu inceleyen — bilgi ruhbilimi ile karşıtlık içindedir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....