bilimsel deneycilik

[İng. scientific empiricism]

Kökleri mantıksal olguculuğa (Viyana Çevresi) giden ve başka öbekleri de içine alan felsefe akımı.

// Mantıksal olguculuk yerine günümüzde mantıksal deneycilik adı kullanılıyor; deneycilikten anlaşılan da: her bilginin deneyle ya da gözlemle doğrulanabilir, sınanabilir olmasıdır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....