bilinç

[Alm. Bewusstsein] [Fr. conscience] [İng. consciousness] [Lat. conscientia] [Yun. syneidesis – birlikte bilme] [es. t. şuur]

İnsanın kendisi, yaşantıları ve dünya üzerindeki bilgisi; aynı zamanda da düşünme ve kendini tanıma yeteneği,

   a. Benle ilgili bütün yaşantıların tümü olarak bilinç; her türlü içten yaşamalar; kendi üzerinde bilinç,
   b. Bir şey üzerinde bilinç; nesnel bilinç: düşünme, algılama, duyma, isteme, bekleme gibi bir ereği olan, bir şeye     yönelen (intentional) edimleri olanaklı kılan (şey).

Yazar : Yazılıyor...Çağlar KOÇ (Dr.)