bilme

[Alm. Wissen] [Fr. savoir, science] [İng. knowing] [es. t. vukuf]

1– (Geniş anlamda) Bir şeyin ne olduğunun bilincine varma.

2– Soru ve araştırmalarla kazanılmış kesinlik (İnanmanın karşıtı).

3– Temellendirilmiş olan bilgi edinme, tanıma, (kuşku ve kanının karşıtı).

4– Bilgi edinmenin erek ve sonucu.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....