bireyci

[Alm. Individualist] [Fr. individualiste] [İng. individualist] [es. t. ferdiyetçi]

1– Bireyin haklarını savunan.

2– Bireycilik’ten yana olan, bkz. Bireycilik

Yazar : Bkz. bireycilik