bireyselleştirme

[Alm. Individualisierung] [Fr. individualisation] [ing. individualization] [es. t. ferdileştirme]

1– Bireysel duruma getirme eylemi.

2– Ancak ortaklaşa ve genel olarak var olan şeyi bireylere uygulama ve yayma.

3– insanların doğal, toplumsal ve tarihsel gelişmesinden, kendine özgü olan şeylerin, özelliklerin, bireysel olanın çekilip çıkarılması.

4– Genelleştirmenin karşıtı olarak bireyselleştirme: Doğa bilimindeki genelleştirmeye karşı tarih bilimindeki “bireyselleştirici” yöntem; tarihçinin, konularını, bireysel özelliği, kendine özgülüğü içinde ele alması.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....