bireyselleştirmek

[Alm. individualisieren] [Fr. individualiser] [es. t. ferdileştirmek]

Bir şeyi ayrı olarak, bireysel olarak göz önüne almak.

Yazar : Bkz. bireyselleştirme