bireysellik

[Alm. Individualitaet] [Fr. individualité] [ing. individuality] [Lat. individualitas] [es. t. ferdiyet]

1– Birey olma olgusu.

2– Bir bireyin biricik ve kendine özgü oluşu.

3– Bir insanı başkalarından ayıran, ona kişilik veren şey.

4– Kendini sıradan bir insan olmaktan kurtarmış olma durumu.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....