bitiştirici (yargı)

[Alm. Konjunktiv (Urteil)] [Fr. conjonctif] [İng. conjunctive] [Lat. conjunction]

Bir öznesi ve birçok yüklemi olan yargı.

Evetleyici biçimi: S P₁ dir ve P₂dir ve P₃dür.

Değilleyici biçimi: S ne P₁dir ne P₂dir ne de P₃dür.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....