Bloch, Ernst

1885-1977 yılları arasında yaşamış ünlü Alman düşünür.

Temel eserleri: Geist der Utopie [Ütopyanın Ruhu), Das Prinzip Hoffnung [Umnt İlkesi], Abriss der Sozialen Utopien [Sosyal Ütopya Taslağı]. Genç yaşta sosyalizmi benimsemiş ve Georg Simmel’le Weber'in öğrencisi olmuş olan Bloch, en çok inanç sorunu ve ütopya konusu üzerinde durmuştur. Ortodoks Marksizmin baş hedeflerinden biri olan Bloch, ütopyaların hep varolduğunu ve varolması gerektiğini öne sürmüştür. Ona göre, bir sosyal ütopya, yabancılaşma olmak bir tarafa, insanın bilinçlenmesine yardıma olan en önemli temel olup, ona bütünsel bir tarih görüşü kazandırır.

O işte bu bağlamda, 'tarihin sonunun geldiği' tezine, insanlığın mevcut durumunun olumlanmasını talep ettiği için, bir burjuva sapkınlığı olduğu gerekçesiyle şiddetle karşı çıkmıştır. Bloch’un buna karşı getirdiği alternatif bir umut ilkesi, daha iyi bir dünya baskı ve sömürünün olmadığı bir dünya imkânını içeren bir gelecek felsefesidir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....