Bolzano, Bernard

1781-1824 yıllan arasında yaşamış Çek filozof ve matematikçisi.

Militarizmin yol açtığı toplumsal kayıplar, savaşın gereksizliğine dair düşünceleri ve teoloji alanındaki rasyonel eğilimlerinden dolayı üniversiteden kovulmuş olan  Bolzano, sembolik mantık alanındaki çalışmalarıyla ün kazanmış ve mantık felsefesi özellikle Husserl üzerinde büyük bir etki yapmıştır. Daha ziyade Wissenschaftlehre [Bilim Teorisi) adlı eseriyle tanınan Bolzano, söz konusu eserinde 'kendinde önermeler' (satz an sich) öğretisini açıklamış ve modem semantiğin kimi temel kavramlarını ortaya koyup tanımlamıştır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....