Boole, George

1815-1864 yılları arasında yaşamış, ünlü İngiliz matematikçisi.

Hiç üniversite öğrenimi görmemiş olmasına karşın, yayınladığı çalışmalar göz önüne alınarak profesörlüğe atanmış olan Boole, matematiğin çeşitli dallarına önemli katkılar yapmış olmakla birlikte, günümüzde esas ondokuzuncu yüzyıl cebir mantığının ve bu yolla da sembolik mantığın kurucusu olarak tanınmaktadır.

Nitekim Boole tarafından, herhangi bir özel yorum dikkate alınmaksızın, salt temel düşünce yasaları üzerinde yoğunlaşılarak geliştirilmiş, önermeler arasındaki ilişkileri betimleyen sembolik matematiksel mantık sistemine Boole cebiri adı verilir. Kuralları ilk kez olarak Boole tarafından ortaya konan bu sistem daha sonra başka matematikçiler tarafından geliştirilmiş ve kümeler teorisine uygulanmıştır. Boole cebri günümüzde olasılık kuramı, kümeler geometrisi, dijital bilgisayarlarda kullanılan devrelerin tasarımı için büyük önem taşımaktadır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....