Bosanquet, Bernard

1848-1923 yılları arasında yaşamış İngiliz filozofu. Temel eserleri: History of Aesthetic [Estetiğin Tarihi], The Value and the Destiny of Individual [Bireyin Değeri ve Kaderi], The Philosophical Theory of State [Devlete Dair Felsefî Teori].

Hegel’den etkilenerek, İngiltere’de Hegelciliğin canlanmasında büyük bir rol oynayan ve Hegelciliğin temel ilkelerini toplumsal ve siyasî problemlere uygulamaya çalışan Bosanquet'in felsefesinin merkezinde, somut tümel ya da karşıtların birliği diye tanımlanan tek bir birey olarak Gerçeklik anlayışı bulunmaktadır. Kendi başına varolabilmeye ve bağımsızlığa yalnızca, kendisinde tümelle somutu birleştiren söz konusu bireyin yetkili olduğunu savunan Bosanquet, böyle bir bireyselliğin ifadesini, öncelikle kişilerde değil de, kişilerin sanatta, dinde ve toplumda kendilerini aşmalarında ve bütün bu tezahürlerin birliği olan Mutlakta bulduğunu öne sürmüştür.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....

  • Ayrıca Bakınız