boşsözcülük

[Alm. Verbalismus] [Fr. verbalisme] [ing. verbalism] [Lat. verbum = söz,sözcük] [es. t. lafziye]

Laf kalabalığı. Sözcüklerle oynama. Aslında hiçbir düşünce olmadan boşsözlerle konuşma. Bir insanın bilgisi olmadığı konuda konuşup karşısındakini lafa boğması.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....