Bourbaki, Nicolas

1930'lu yıllarda, Fransa’da bir grup matematikçinin 'çağdaş matematik ve matematikçi' anlayışını simgelemek üzere seçtikleri ortak takma ad.

Söz konusu matematikçiler, matematiği sıkı bir mantıksal düzen içinde, birkaç aksiyomdan yola çıkarak geliştirmenin önemini vurgulamış ve matematikte geleneksel ayırımlardan uzak durarak, matematiği yapılarla tanımlanan parçalara bölmüşlerdir. Başka bir deyişle, yapısalcılığa ciddî bir destek sağlayan, École Normale Supérieure'ün bu eski öğrencileri, matematiği, Hilbert’in görüşüne göre mantıksal başlangıç noktasından ele alıp, onun değişik bölümlerinin aksiyomatik yapısını çıkarmış ve bu yapıları Éléments de Mathématiques [Matematiğin Öğeleri] adlı eserlerinde kesin terimlerle ifade etmişlerdir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....