Brunschvicg, Léon

1869-1944 yılları arasında yaşamış olan çağdaş Fransız idealist düşünürü.

Doğa bilimleri gündeme geldiğinde, radikal bir matematikçilik ile güçlü bir uzlaşımcılığın savunuculuğunu yapan Brunschvig, insan düşüncesinin en yüksek düzeye matematikte ulaştığını öne sürmüştür. Bu çerçeve içinde, bilginin bizim için olan bir dünya inşa ettiğini savunan filozof, bunun ötesinde hiçbir şey olmadığını söylemiştir. O, bilginin ötesinde kalan hiçbir şeye tanım gereği ulaşılamayacağını söylemiş ve dolayısıyla felsefenin düşüncenin eleştirisiyle sınırlanmak durumunda olduğunu dile getirmiştir. Buna göre, düşüncenin temel konusu, tinin etkinliğidir. Dolayısıyla, felsefe kendi bilincine varan entellektül bir etkinliktir.

İnsan zihninin tarihi üzerine olan araştırmalarında, tinin gelişiminin genel görünümünü ortaya çıkaran Brunschvig'e göre, tin, çocukluk çağı ve olgunluk dönemi olarak iki aşamadan geçer. İdenin zorunlu bir gelişimine karşılık gelen bu evrim, ileriye doğru akan bir ırmağa benzetilebilir. Bergson'un görüşüne çok benzeyen bu görüşüyle o, tarihin hareket edeni, dinamik olanı, hiç donmamış olanı açımladığını öne sürmüştür.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....