Büchner, Ludwig

1624-1699 yıllan arasında yaşamış olan maddeci Alman düşünürü. Dünyanın ya da doğanın nasıl olması gerektiğini a priori olarak ortaya koymaya kalkışan Alman idealizmine karşı çıkan Büchner, doğa biliminin felsefeye ihtiyaç duymadığını, çünkü onun kendi kaynaklarından hareketle, empirik araştırmaya dayanan, genel ve maddî bir dünya resmi ortaya koyabileceğini söylemiştir.

Diyalektik olmayan bir maddeciliğin yılmaz savunuculuğunu yapmış olan Büchner, evrene ilişkin açıklamanın temel ilkeleri olarak yalnızca güç ve maddeyi almış, tinsel bir ruhun varoluşundan hiçbir şekilde söz edilemeyeceğini dile getirmiştir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....