büyük önerme

[Alm. Major, Obersatz] [Fr. majeure] [ing. major (premiss)] [Lat. maior (propositio)] [es. t. kübra]

(Klasik mantıkta) Tasımın öncüllerinden büyük olanı; büyük terimi içinde bulunduranı ve önce geleni.

Koşullu tasımda: Koşulun öne sürüldüğü önerme.

M – P İnsanlar ölümlüdür, (büyük önerme)
S – M Sokrates insandır, (küçük önerme)
S – P Sokrates ölümlüdür, (sonuç)

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....