büyük terim

[Alm. Oberbegriff] [Fr. majeur] [ing. major (term)] [Lat. maior (terminus)] [es. t. büyük had]

Tasımda: Kapsamı daha geniş olan, sonuç önermesinin yüklemi görevini taşıyan terim.

Ör: 

İnsan ölümlüdür.
Sokrates insandır
Sokrates ölümlüdür.

Ölümlü büyük terimdir. P ile gösterilir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....