çağrışım

[Alm. Assoziation] [Frİng. association] [es. t. tedai]

Ruhsal olayların istencin aracılığı olmadan, kimi kez de istencin direnişine karşın birbirlerini bilinç alanına çekmesi.

// Aristoteles’ten beri dört çağrışım yasası (ilkesi) kabul edilir: benzerlik, karşıtlık, yerce bir arada bulunma, zamanca birbirinin ardından gelme.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....

  • Ayrıca Bakınız