canlı özdekçilik

[Alm. Hylozoismus] [Fr. hylozoisme] [İng. hylozoism] [Yun. hyle = özdek; zoe = yaşam] [es. t. canlı maddecilik]

Evrenin temeli olarak düşünülen özdeğin canlı olduğunu savunan öğreti.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....