canlıcılık

[Alm. Animismus] [Fr. animisme] [ing. animism] [Lat. animismus – anima — ruh] [es. t. ervahiye]

1– Olup bitenin ruhlar alanının gizli güçlerince yönetildiğine inanan ilkel anlayış.

2– Bağımsız bir ruhsal varlığın insanda ve doğa nesnelerinde yerleşik olduğuna inanan ilkel dinsel görüş.

3– Tek ve aynı ruhun düşünsel ve organik yaşamın ilkesi olduğunu ileri süren öğreti.

4– Çocukta bir düşünce biçimi olarak bütün cisimlerin canlı olduğuna inanma.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....