Carnap, Rudolph

1891-1970 yılları arasında yaşamış olan Alman asıllı ABD'li düşünür.

Mantıkçı pozitivizm akımını geliştirmiş olan bir grup bilim adamı, filozof ve matematikçinin 1920'larda kurmuş olduğu Viyana Çevresinin en seçkin üyelerinden biri olan Carnap, mantık ve bilim felsefesine, olasılık teorisiyle de tümevarımsal çıkarım konusuna önemli katkılar yapmıştır.

Carnap, bilimlerin empirik verilerine mantıksal analiz yöntemini uygulamak suretiyle, birleşik ya da birlikli tek bir bilim ortaya çıkarmanın olanaklı olduğuna inanmış olan bir filozoftur O, Viyana Çevresinin tüm diğer üyeleri gibi, tümcelerin ya da önermelerin, yalnızca deneysel olarak doğrulanabildikleri takdirde anlamlı olduklarını ve metafiziğin önermelerinin, bu ölçüte tâbi tutulduğu zaman, anlamsız ya da olgusal bir anlamdan yoksun olduklarının gösterilebileceğini savunmuştur.

Daha çok mantık ve matematik konusunda, yaşamının ikinci yarısında da tümevarım ve olasılığın temelleri üzerinde çalışmış, ve empirizmi, deneysel bilginin kanıtsa) temellerine ilişkin sistematik ve mantıksal bir öğreti olarak yorumlamış olan Carnap, aynı zamanda mantıkçı pozitivizmin doğrulanabildik ölçütü üzerinde durmuş ve doğada olduğu gibi, toplumsal ve tarihsel alanlarda deneysel bilimlerin terim ve önermelerinin fizik dilindeki terim ve önermelere indirgenebileceğini dile getiren fizikalist görüşü benimsemiştir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....