Carr, Edward

1892-1982 yılları arasında yaşamış ve tarihin bir bilim olmadığı şeklindeki görüşe şiddetle karşı çıkmış olan İngiliz tarihçi ve tarih felsefecisi.

Temel eseri, 8 ciltlik A History of Soviet Russia [Sovyet Rusya’nın Tarihi)'dir. 

Carr'a göre, tarih ile doğa bilimleri arasında yapılan ayrımın, sırasıyla tarihin tekil, buna karşın bilimin genel olana yöneldiği, tarihten bir ders çıkarılamayacağı, tarihin öndeyi gücünden yoksun olduğu, tarihin zorunlu olarak öznellik sergilediği ve nihayet tarihin, bilimin tersine, ahlâk ve dinî problemleri de işin içine kattığı fikirlerine dayanmaktadır. Bütün bunların temelinde ise, Aristoteles'ten miras almış olduğumuz, bilimin genel, tümel olanın bilgisi olduğu yerde, tarihin tekil ve bireysel olanı konu aldığı şeklindeki yanlış önyargı bulunmaktadır. Oysa, Carr’a göre, tarihçi tekil olanla değil de, tekler içindeki genelle ilgilenir, çünkü dilin kendisi tarihçiyi, zorunlu olarak genelleme yapmaya götürür.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....