çevre öğretisi

[Alm. Milieutheorie]

Çevrenin insanlar üzerindeki önemi üzerine 19. yüzyılda Fransız filozofları A. Comte ve H. Taine’in geliştirdikleri öğreti.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....