cins

[Alm. Gattung] [Fr. genre] [İng. genus] [Lat. genus] [Yun. genos]

(Mantıkta) Yakın türlerin içinde toplandıkları birlik.

// Kendi içinde yeniden türleri bulunan her tür, o türler için cins olur. Ancak en aşağıda bulunan türler cins olamazlar bkz. tür.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....