çoğul

[Alm., Fr., ing. plural] [Lat. pluralis] [es. t. cemi]

Birden çok birimlerden kurulu olan (sözcük, terim ve önermeler).

Çoğul kavram: Birden çok nesneyi gösteren kavram. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri.

Çoğul önerme ya da yargı: Öznesi birden çok olan önerme ya da yargı,

a. Ayrı ayrı öznelerden oluşabilir. (Ör. Ahmet, Mehmet vb. geldi.)
b. Genel bir terim altında birleşmiş öznelerden oluşabilir. (Ör. Ankaralılar geldi.)

Yazar : Bkz. çoğulculuk