çoğulculuk

[Tr. Alt. çokçuluk] [Alm. Pluralismus] [Fr. pluralisme] [İng. pluralism] [es. t. kesretiye]

Gerçekliğin açıklanmasında birden çok ilkenin temelde bulunduğunu kabul eden öğreti.

Yazar : YAZILIYOR.....Zeynep SAVAŞÇIN (Galatasaray Üniversitesi