çoktanrıcılık

[Alm. Polytheismus] [Fr. polythéisme] [İng .polytheism] [es. t. kesret-i ilah mesleği]

Din ve felsefede birden çok Tanrının varlığına inanma; bu inanç üzerine kurulu dinlerin ve felsefe öğretilerinin genel adı. Karşıtı bkz. tektanrıcılık.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....