coşku

[Alm. Enthusiasmus] [Fr. enthousiasme] [ing. enthusiasm][Lat. entheos = Tanrıyla dolu olma] [es. t. vecit]

1– Bir düşünceyle, doğruyla, güzelle dolu olup yücelme; ruhun kendini aşıp yükselmesi.

2– İnsanın “Tanrıyla dolu olması” durumu.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....