Couturat, Louis

1868-1914 yılları arasında yaşamış Fransız düşünür ve matematikçisi.

Matematiği mantığa indirgemeye ya da en azından Russell ve Whitehead'in bu yöndeki çalışmalarını popülarize etmeye çalışmış olan Couturat, Kant'ın matematik anlayışını ve Poincaré’nin 'Yeni-Kantçı' matematik görüşünü, bu tür bir mantıksal formalizm açısından şiddetle eleştirmiştir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....