çözümleyici yargı

[Alm. analytisches Urteil] [Fr. jugement analytique] [es. t. tahlili hüküm]

Bir kavramın salt çözümlenmesiyle varılan yargı. Yüklemi konusunun çözümlenmesiyle elde edilen önerme.

// Buna “açıklayıcı yargı” da denir. Yüklem kavramı konu kavramında zaten verilmiştir. Kant’ta verilen örnek: “Bütün cisimler yer kaplar”.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....